Tips 1

Berätta hur man skiljer på en avsvimmad person och en medvetslös person. Diskutera vilka orsaker som leder till svimning och medvetslöshet. Öva på hurdan första hjälp som ska ges i respektive fall. Hur hjälper man någon som svimmat? Hur sätter man en medvetslös person i framstupa sidoläge? Prata också om berusningsmedel. När slocknar någon och vad beror det på? Påminn äventyrsscouterna att man ska närma sig en främmande medvetslösliknande person försiktigt, eftersom man inte alltid kan veta hur den personen reagerar. Man får inte lämna en person utan hjälp som behöver det. Det bästa är att berätta för en vuxen och kalla på hjälp. Om någon blivit liggande i en snödriva på vinter är det här alltid livshotande, och därför måste man få hjälp snabbt på plats.