Tips 1

Berätta för laget om första hjälpen som hör till vrickning och försträckning. Visa hur man använder principen högläge, tryck och kyla och visa hur ett stadigt stödförband görs. Instruera äventyrsscouterna att i patruller eller i grupper om tre öva på det här. Kontrollera sedan förbanden.Ge första hjälpen för en vrickad vrist i tur och ordning åt alla i laget. En är patient, den andra lyfter upp vristen och tar ett stadigt grepp om vristen så att ett jämnt tryck runt vristen bildas. Den tredje hämtar något kallt och ett elastiskt förband som den sedan förbinder vristen med. Paret hjälper till med ispåsen och med att fotens ställning. Kontrollera med patienten att stödförbandet är lagom åtspänt. Kaptenen kontrollerar hur förbandet sitter på vristen, varefter man byter roller. Första hjälpen vid vristskador När leden vrids över sin normala rörelsebredd kan ledbanden försträckas eller spricka. Leden blir svullen, det gör ont, blåmärken bildas och ledens rörelsebredd begränsas. I värsta fall kan man inte alls stiga på foten. Första hjälpen för alla ledskador är: högläge, tryck och kyla. Som exempel fungerar första hjälpen för en vrickning på vristenHögläge: Lägg patienten på golvet med foten i luften. Han kan själv hålla upp foten eller så kan t.ex. en rinka läggas under. Blodtrycket i foten sjunker vilket gör att svullnaden och blödningen på det skadade området minskar. Tryck: Tryck med jämn styrka på den skadade vristen. Meningen med att trycka är att minska svullnad och blödning. Gör ett stadigt tryckförband, men inte så hårt åtspänt att blodcirkulationen lider. Kyla: Kyla minskar blodkärlen, blödningen och smärtan. Vilken som helst slags kyla hjälper. Lägg inte kallt direkt på huden, då kan du förorsaka en köldskada. Sätt till exempel några varv elastiskt förband under. Du får ha kallt på vristen högst i 30 minuter åt gången. Upprepa kylbehandlingen med 1-2 timmars mellanrum under det första dygnet. Den vanligaste vrickningen är att vricka vristen. Det händer när en person exempelvis stiger snett utan att spänna sina muskler. Vristens normala form bibehålls, men det skadade stället kan få en kraftigt svullnad. Efter första hjälpen består den bästa fortsatta vården av vila. Ifall vristen är väldigt ond eller om du misstänker en ledbandsskada eller en fraktur bör du för säkerhets skull visa vristen för en läkare. En urledvridning kännetecknas av en formförändring på vristen samt oförmåga att röra vristen. Leden svullnar och tål inte beröring. Stöd den skadade vristen och för patienten genast till läkare. Du får inte försöka dra tillbaka leden själv.