Tips 1

Berätta om grunderna och knepen för att uppskatta avstånd. Vad gör man om man inte har ett måttband? Ta tid på hur länge det tar för er att gå från ett ställe till ett annat. Mät också hur lång sträckan är med hjälp av stegpar.