Tips 1

Planera och diskutera hurudan artikel ni tänker göra (t.ex. en patrullpresentation eller utfärdsberättelse), till vilken publikation (kårens tidning eller internetsida, den lokala tidningen, Scoutposten) och hur ni tänker göra artikeln i praktiken. Använd tid och energi till aktiviteten och artikeln utgående från lagets intresse. Handled äventyrsscouterna i att göra artikeln. Utgående från artikeln, kaptenens kunnande och lagets intresse kan ni lära er att skriva en artikel, att fotografera, redigera fotografierna och använda dem, att göra en hemsida eller göra intervjuer. Titta igenom olika tidningar och använda olika artiklar som inspiration. Samla in material för artikeln, intervjua och fotografera. I stora lag kan det löna sig att dela in laget i patruller och ge varje patrull olika ansvarsområden (t.ex. fotografering, att skriva). Finslipa artikeln och publicera den när allting är klart.