Tips 1

Äventyrsbana Ordna en överraskning för kårens vargungeflockar eller en annan patrull genom att bygga en äventyrsbana med hjälp av rep, surrningar och knopar. På banan kan finnas t.ex. olika högt uppsatta slanor som man ska ta sig över eller under, en A-bro för att ta sig över något hinder, repstegar och repbroar. Det är viktigt att beakta säkerheten då äventyrsbanan byggs: surrningarna måste vara mycket hållbara och spända så att konstruktionerna håller en människas vikt.