Tips 1

Be patrullerna bygga en bra överfartskonstruktion åt laget och bygg vid behov en modell. En A-bro är i första hand alternativet för äventyrsscouter, men ni kan också prova på en ryggsäcksflotte eller att göra en donits eller risfia, om kunskaperna räcker till. Kontrollera patrullernas överfartskonstruktion innan de far över och försäkra dig om scouternas säkerhet