Tips 1

Tar hand om tidtabellen och delar ut turer åt äventyrsscouterna samt ger feedback åt dem som dragit avslutningen;Avslutningen är en del av mötet. En gemensam stund i slutet av varje möte kan vara den enda stunden på hela veckan för många att slappna av och fundera på saker under ytan. Dela ut avslutningsturer till laget t.ex. parvis. Märk ut turerna i terminsprogrammet redan i början av terminen. Fundera på samma gång hurudana avslutningarna har varit tidigare och hurudana avslutningarna kunde vara. Bestäm en grundmodell tillsammans efter vilken äventyrsscouterna gör sin avslutning. Hjälp dem vid behov genom att ge idéer och råd. Efter avslutningen kan du lämna en stund med de som ska ha nästa veckas avslutning och gå igenom planen: uppmuntra och hjälp vid behov. Se till att alla är tysta under avslutningen och att alla i laget uppför sig så att de som drar avslutningen kan koncentrera sig på sin sak.