Tips 1

Berätta om scoutverksamheten i andra länder. Bekanta er med ämnet på valfritt sätt: ordna en internationell kväll, bjud in gäster, åk på läger eller delta i en JOTA (Jamboree on the Air) eller JOTI (Jamboree on the Internet). Om det är frågan om ett besök ordnar kaptenen det och bestämmer vad man ska göra under kvällen. Ta hand om nödvändiga arrangemang, fungerar vid behov som tolk, lär dig faktagrunderna och gör andra nödvändiga förberedelser.
Sök på Internet någon utländsk scoutkårs kontaktuppgifter och skicka en hälsning eller ett brev åt dem. På WAGGGS och WOSMs hemsidor finns länkar till olika länders scouthemsidor, på vilka man kan undersöka t.ex. andra länders scoutprogram och utföra vissa av deras aktiviteter.
.