Tips 1

Bekanta er med något okänt land. Det är meningen att denna aktivitet ska vara religionsbetonad och idén är att man ska bekanta sig med något lands kultur och då speciellt religionen. Sök gemensamma nämnare och sådant som skiljer sig mellan våra kulturer och fundera på vad detta kan bero på. Aktiviteten kan utföras i samband med Thinking Day.;Sök själv bakgrundsinformation om landet och dela ut material åt varje patrull (faktaböcker, kartor, osv.) för undersökningsarbetet och ge dem i uppgift att fördjupa sig i något speciellt område. Samla ihop allt till en gemensam plansch. Fördjupa er sedan i landets kultur och religion. Framställ en traditionell måltid, lyssna på musik, håll en frågesport, öva nationaldanser, ramsor, sånger eller lekar, läs religiösa myter och berättelser eller titta på bilder.;Bekanta er med materialet ni fått, ta reda på de saker som kaptenen anvisat och gör en plansch av informationen. Skriv och rita!;T.ex:;- läge på kartan;- folkmängd;- språk;- valuta;- stammar / etniska minoriteter;- berömda sevärdheter;- konst och litteratur;- nationalrätt/dryck;- festdagar;- för oss obekanta seder och bruk;- traditionell klädsel;- religion;- familj och släkt;- livscykel;- scoutorganisationer;Vad beror skillnaderna på?;Det finns många skillnader och likheter mellan länder och kulturer. Vissa saker beror på landets historia, t.ex. kolonialmakt. Andra särdrag beror igen på klimat och på årstiderna. Religion påverkar landets kultur starkt. I vissa länder har missionsarbete lett till att många seder och fester är en blandning av kristendom och tidigare folkreligioner. Grundtanken är att klargöra att sådana kulturdrag som verkar konstiga för oss har en lång kedja generationer i bakgrunden. Krig och förtryck, naturkatastrofer, klimat, religion och utvidgade kontakter till andra länder förändrar och skapar om hela tiden seder och vanor.;Verksamhetstips