Tips 1

Små fiktiva situationer där någon leder någon annan gestaltas/dramatiseras och explorerscouterna fungerar i tur och ordning som ledare. Utbildaren beskriver situationen (exempel nedan) för hela gruppen. Roller delas ut åt gruppmedlemmarna och de dramatiserar situationen. Det lönar sig att ge instruktioner åt skådespelarna (t.ex. du är en långsam vargunge, du är ivrig på att göra kontrollens uppgift, du klagar på skoskav), så att gruppmedlemmarna t.ex. inte förivrar sig och gör en fars av situationen. Ledaren ska agera enligt vad hen tycker är bäst i situationen. Utbildaren avbryter övningen vid ett lämpligt tillfälle. Efter detta bedömer den explorerscout som fungerat som ledare sin egen prestation som ledare och sedan lyfter utbildarna och de andra explorerscouterna fram de sätt att leda som de tycker att skulle kunna fungera bra för åldersgruppen ifråga i en motsvarande situation. Det lönar sig att samla ihop tipsen till en minneslista inför ledarskapspraktiken. Ifall kursdeltagarna inte gillar att dramatisera kan man i stället diskutera de olika situationerna.Exempelsituationer:Flagghissning med spejarscouter som väsnasAtt leda äventyrsscouternas tävlingspatrull på en kontrollSommarlägrets kvällssysslor med vargungarnaAtt städa stugan som avslutning på explorerscouternas