Tips 1

Utbildarna visar i början av kursen det första exemplet på gruppbildning genom att hjälpa kursdeltagarna att bli en grupp. Det är viktigt att gå igenom uppgifterna efteråt genom att diskutera och fundera på vilka faktorer i gruppbildningsuppgifterna som får gruppandan att växa. Gemensamt för gruppbildningsuppgifterna är att man oftast måste lita på andra och vara i närkontakt med en annan scout när man utför dem, samt att alla behövs för att gruppen ska kunna lösa uppgiften.