Tips 1

Spegel: Vad ser du? Beskriv dig själv med fem ord.. Kunskapssäcken: Skriv i säcken upp olika kunskaper och färdigheter som du har. Du kan också rita pilar som visar på olika ord och skriva in vilka andra som också tycker att denna kunskap eller färdighet är din starka sida.. Mina svagheter: Skriv i den andra säcken upp dina svaga sidor. Du kan också rita pilar som visar på olika ord och skriva in vilka andra som också tycker att det är din svaghet. Sträcka under de svagheter som du gärna skulle ändra på.. Drömsäcken: Skriv i säcken upp sådana saker som du skulle vilja lära dig.