Tips 1

Titta på stjärnbildernas namn och lägen. Hitta på en berättelse om varför bilderna finns där de finns och varför de är bredvid varandra.