Tips 1

De färdiga bottnarna för handslagsdiskussionen och uppdragsbeskrivningen finns till för att klargöra olika frågor om ansvar och skyldigheter hos båda parterna i handslaget. Med hjälp av handslaget kan man kontrollera att de viktiga punkterna uppfattats av båda parterna och att båda kan förbinda sig till uppdraget.Det lönar sig att göra handslagsdiskussionen till en så avslappnad situation som möjligt. Handslagsdiskussionen kan hållas till exempel på ett kafé, hemma hos någondera parten eller i en närbelägen park. Handslagsdiskussionen kan också hållas för två exporerscouter samtidigt. Man kan också träffas för en mellandiskussion då man pratar om hur ledaruppdraget löper och känns just nu, och jämföra med vad man kom överens om i handslaget.Här nedan finns stödfrågor för att hålla en handslagsdiskussion. Se till att både explorerscouten och personen som gör handslaget har samma information om handslaget.Stödfrågor för handslagsdiskussionenUppdraget och dess innehållVilket uppdrag är det fråga om? (namn och längd)Var definieras uppdraget (t.ex. verksamhetsplanen, projektramar) och under vilken verksamhetsområde hör det?Vem är det som förväntar sig att explorerscouten utför sitt uppdrag? Vem gör handslaget med explorerscouten?Vilka olika uppgifter innebär uppdraget?Vilka är mina närmaste samarbetspartner (t.ex. andra grupper och kårledare)?Målsättningar och åtgärderVad är målsättningarna med uppdraget?Hur används resultatet av explorerscoutens uppdrag? (Hur offentliggörs resultat? Inverkar resultatet på innehållet i något annat uppdrag/projekt?)Vilka är explorerscoutens personliga målsättninga?Vilka är de viktigaste åtgärderna för att nå målenStöd under uppdraget och hjälp med att komma igångVem eller vilka stöder explorerscouten att sköta uppdraget?På vilka sätt får explorerscouten stöd i sitt uppdrag?När ska explorerscouten sätta sig in i sitt uppdrag? Vem ansvarar för det?Hurdana kunskaper kräver uppdraget?Utvärdering och responsHur bedömer och mäter man på vilka sätt uppdraget lyckats?Med vem och när utvärderas uppdraget?Förutsättningar för att sköta uppdragetHur mycket tid tar uppdraget per vecka eller månad?Hurdana saker kan inverka på uppdraget eller på den som tar emot uppdraget?Hur mycket resande kräver uppdraget?Övriga frågor?