Tips 1

Under den här aktiviteten går man igenom praktiska frågor i den egna kåren. Den ledare i kåren som ansvarar för explorerscouternas utbildning kan gärna ansvara för aktiviteten. Det lönar sig att göra så mycket som möjligt i praktiken. Sätt er ner och ordna så att explorerscouten får åtkomst till kårens e-postlista, träffas för att packa ihop gemensam utrustning inför en utfärd eller något liknande.Sådant som en explorerscout har nytta av att känna till då hen genomför sin ledarskapspraktik:Städning: Vem städar kårlokalen? Var finns städutrustningen?Kårens material: Var finns vad? Vem har nyckeln? Hur lånar man utrustning? Var finns första hjälpen-utrustningen? Pysselmaterial? Kårlokalens dator, printer, kopieringsmaskin etc? Vad gör jag då till exempel kopieringspappret eller ett städmedel tar slut i kårlokalen? Hur går det till att skaffa ny utfärdsutrustning (t.ex. en Trangia)?Bruket av kårlokalens matförråd: Är det fritt fram att använda matvaror i t.ex. kylskåpet? Hurdana matvaror får/ska man lämna i kårlokalen?Kårens ekonomi: Har gruppen ett eget konto? Av vem kan man be om pengar till mötes- och utfärdsverksamhet? Vad gör man med kvittona? Hur betalas utfärdsavgifter? Referensnummer?Anmälningsärenden: Hur registreras nya medlemmar i kåren? Till vem ska man meddela att någon slutat? Vad gör jag då mina egna kontaktuppgifter förändras? Vad gör jag då en gruppmedlems kontaktuppgifter förändras? Hur kan jag själv anmäla mig till kurser/evenemang? Hur anmäler jag en gruppmedlem till något evenemang?Kårens halsduksmärke och andra märken: Hur får en ny medlem tag på märkena? Vilka märken betalas av kåren?Kårlokalens nyckel: Vem har nyckel till lokalen? Varifrån kan man få en nyckel (tillfälligt/permanent)?Utrymme/Kårstuga: Vem har nyckel till stugan? Hur bokas den? Har kårlokalen tjuvlarm? Hur använder man det?Båt: Hur gör man om man vill ut på seglats med sin grupp? Skeppare?Kommunikation: Anslagstavla, e-postlistor,  Facebook-grupper, hemsidor, styrelsemöten m.m. Information om kårens traditioner kring scoutnamn och olika gruppers namn.Förtjänsttecken: Vem sköter dem i kåren? Hur föreslår jag att en gruppmedlem eller vän får ett förtjänsttecken?