Tips 1

Explorerscouten övar sig i att behärska sin egen tidsanvändning. Fundera tillsammans på hurdana metoder och redskap ni brukar använda för att kontrollera er tidsanvändning (t.ex. papperskalender, elektroniska minneslistor, påminnelser i telefonen). Sedan får alla skriver ner allt som de måste sköta under nästa vecka, också små saker (t.ex. skoldagar, hobbyer, träffar med kompisar, läxor, provläsning, scoutuppgifter, städa rummet, vakta lillasystern). Ordna uppgifterna på to-do-listor med olika rubriker: hemma, i skolan, i kårlokalen, vid datorn, på hobbyplatsen, i butiken. Rita sedan på ett annat papper en kalender för veckan och placera in uppgifterna och programpunkterna. Avsikten är att skriva in både dag och tidpunkt (klockslag) för varje uppgift som ska skötas. Känns veckan nu tydligare på något sätt? Minskade stressen?