Tips 1

Ordna en frågesport om säkerhetsföreskrifterna. Explorerscouterna delas in i par eller små lag och varje explorerscout får ett eget exemplar av säkerhetsföreskrifterna. Utbildaren ställer frågor ur säkerhetsföreskrifterna och explorerscouterna försöker hitta svaret i häftet så fort som möjligt. Det lag som först hittar svaret får ett poäng. Den här uppgiften lönar det sig att göra i början av aktiviteten, innan man bekantat sig med säkerhetsföreskrifterna!