Tips 1

Infobrev och utrustning: Utbildaren delar ut olika brev och listor med fel information eller andra brister. Explorerscouterna får bekanta sig med pappren och bilda sig en uppfattning om vad som bör korrigeras eller läggas till. Sedan diskuterar alla tillsammans. Hur kan informationen förbättras? Vad är bra som det är?