Tips 1

Ledarskapsutmaningar: Inom scoutingen kan man stöta på flera problem med dem man ska leda. Ledaren kan ofta sakna auktoritet på grund av att hen och gruppmedlemmarna är i ungefär samma ålder och dessutom är kompisar med varandra. Det här kan ibland leda till problem. Här nedan följer några påhittade exempel på problem som kan uppstå. Exempelsituationerna går att diskutera eller gestalta. Diskutera hur det skulle vara bäst att handla i de olika situationerna, eller utgå från gestaltningarna och fundera vad som fungerade bra eller borde ha gjorts annorlunda.Exempelsituationer – hur handskas du som ledare med följande situationer?En patrullmedlem kommer sent till mötet. Hur agerar du?En patrullmedlem saknar den utrustning som ni kommit överens om att alla ska ha med sig. Vad gör du?Martin mobbar Oskar hela tiden. Oskar kommer och berättar det för dig. Vad ska du göra?Elin kan inte koncentrera sig och orkar inte lyssna. Hon drar med sig de andra barnen och det går vilt till under mötena. Hur får du patrullmötena att bli lugnare?Ni har gått igenom teorin bakom eldslagning i olika väderförhållanden och nu är det dags att öva det i praktiken. Vad är bästa tillvägagångssättet?Självständighetsdagen närmar sig.Kåren har lovat ordna en traditionell flagguppvaktning vid hjältegravarna och du har kommit överens med de andra ledarna att din patrull ordnar uppvaktningen. Hur ska du agera?En äldre ledare i kåren berättar för dig att han hittat mögel i tälten efter er patrulls senaste utfärd. Vad svarar du och vad ska du göra?En äventyrsscout har deltagit i bara ett möte under den senaste månaden. Vad ska du göra?En av vargungarna saknar viktig utrustning varje gång ni åker på utfärd. Vad ska du göra?Elin har härjat vilt på mötena under en längre tid. Hur tar du kontakt med hennes vårdnadshavare och hur berättar du för dem om saken?Rutiner, handlingsmönster som upprepas och tydliga direktiv skapar trygghet och gör gruppmötena smidiga och lättare att förutsäga. Det här hjälper alla barn, också dem som har t.ex. ADHD eller bristande språkkunskaper. Explorerscouterna gör en listor på saker som man kan göra likadant på nästan på varje möte och utfärd. Utbildaren sammanställer listorna.