Tips 1

Repetera de personliga måtten från nivå 1. Uppskatta bredden på ett dike eller en bäck genom att hoppa över den. Vilken är skillnaden då man hoppar med eller utan ryggsäck på ryggen? Mät sedan sträckan som du hoppat. På detta sätt kan patrullmedlemmarna i samband med mötet testa sina gränser: hur långa hopp klarar man av att göra då man ska hoppa över något. Uppskatta höjden på ett träd, en stolpe eller ett hus genom att använda er av mått som ni känner till. Uppskatta bredden på en å till exempel genom att binda en sten i ett rep och kasta över stenen till andra sedan av ån. Gör ett märke i repet och dra tillbaka det och mät avståndet mellan stenen och märket.