Tips 1

Repetera de personliga måtten från nivå 1 och kontrollera om de fortfarande är de samma. Avlägsna alla scouternas klockor i början av mötet eller utfärden. Fråga med jämna mellanrum hur mycket tid scouterna uppskattar att det gått mellan två händelser. Tävla i att uppskatta korta tider, till exempel längden på ett musikstycke. Uppskatta tid då ni lagar mat, till exempel genom att kontrollera hur färdig maten är medan någon annan kontrollerar klockan. Korta övningar: Patrullmedlemmarna håller var sin tidtagare bakom ryggen. Då scouten uppskattar att en minut har gått stannar han klockan. Den som uppskattat närmast vinner.