Tips 1

Patrullen får instruktioner om aktiviteten i början av utfärden eller lägret. Dela upp ansvaret mellan patrullmedlemmarna så att någon samlar en viss sorts skräp medan en annan samlar en annan sorts skräp. De som ansvarar för de olika sorterna av skräp kan i slutet av lägret eller utfärden rapportera om skräpmängden till de andra ansvariga. Fundera efter utfärden på hur man kunde minska skräpmängden.