Tips 1

Rispa upp ett rep och ta isär trådarna. Trådarna delas i mindre trådar som i sin tur delas i fibrer. Har repet ett hjärta innerst, som ger det styrka? Jämför ett rep av naturfiber med ett av konstfiber. Är de lika starka? Repen av naturfiber är svagare, men ofta behändigare i tillfälliga lägerkonstruktioner. Nylon töjer och passar därför som ankar- eller draglina. Polyester töjer inte och används därför till att rigga. Polypropenrep väger lite, men är svagtman kan göra en kastlina av det. Tävla i vem som nystar ett rep snabbast. Hur kan man fästa nystanet vid ryggsäcken? Ett bra nystan är sådant att man behändigt kan nysta ut det för bruk.