Tips 1

Diskutera tillsammans vad, varför och hur man informerar om utfärder åt föräldrarna.