Tips 1

Patrullen planerar utfärdens dagordning tillsammans med lotsen så att den tar i beaktande vätske-, närings- och sömnbehovet, start- och hemkomsttiden, måltiderna och lägerprogrammet.