Tips 1

Planera tillsammans med hela patrullen utfärdens program och ge varje spejarscout en lämplig uppgift att planera och förverkliga. Kom ihåg att hjälpa spejarscouterna att komma igång med uppgiften och försäkra dig om att allt nödvändigt tas i beaktande.