Tips 1

Planera först utfärdens schema och dela er sedan i små grupper för att planera utfärdens olika delområden. Kom ihåg att hjälpa spejarscouterna att komma igång med uppgiften och försäkra dig om att allt nödvändigt tas i beaktande.