Tips 1

Ni kan tillsammans med patrullen spela till exempel ”Vem ska 1Jag kontakta-twister” och på detta sätt lära känna kårens ledarstruktur. Kom med lotsen överens om vem av er som för motionen vidare och följer upp hur den förverkligas.