Tips 1

Det är bra om patrulledaren på förhand går igenom innehållet i ett årsmöte. Vilka saker behandlas där? Vilken är spejarscouternas roll på mötet? Om patrullen ordnar ett fiktivt möte kan man göra en föredragningslista eller möteskallelse. Kårens riktiga mötesmaterial kan utnyttjas. Patrulledaren kan vid behov själv fungera som mötesordförande, välja ordförande och sekreterare bland spejarscouterna eller be lotsen vara ordförande. Förklara tillvägagångssätten om något blir oklart för scouterna.