Tips 1

Beslut angående etappens innehåll: I början av etappen hålls ett formellt möte enligt föredragningslistan. Punkterna 1-3 kan vid behov behandlas på föregående veckas möte. Vid punkterna 4-7 fattar spejarscouterna besluten så långt som möjligt själva, med stöd av ledarna. Då scouterna fått mer erfarenhet kan de fatta beslut mer självständigt och verksamhetsplanen kan då göras upp av patrullen själv. I de första etapperna är det lotsen och patrulledaren som bereder besluten och gör upp en verksamhetsplan som sedan kompletteras av patrullen.