Tips 2

Exempel på uppgifter: – naturkännedomsuppgifter: känna igen fåglar, insekter, djur, växter, träd, svampar och så vidare – para ihop djuret och dess spår – Kimspel – hämta åt mig –leken: Deltagarna hämtar så snabbt som möjligt till exempel ett löv från ett visst träd eller en växt åt lekledaren. – pyssel med material från naturen- bildkort på djur eller växter som kan användas som minnesspel för att lära äventyrsscouterna känna igen arterna