Tips 2

Berätta för laget om olika trädslag och hur de fungerar att elda med. Gör en punktutbildning där äventyrsscouterna ska känna igen träd och svara på frågor om olika trädslag. Låt patrullerna pröva hur olika trädslag brinner och fundera tillsammans vilka trädslag och vilken storleks vedträ som ska användas i en brasa, i bastuugnen, i vedspisen eller i en kamin. Titta även på hur trädslagen ser ut som vedträn. Hur känner man igen barrträd och lövträd? Ordna en lite tävling för att känna igen träd. Observera att den här aktiviteten är kopplad till Tände-aktiviteterna. Ämnesområdena är flexibla. Du kan behandla dem tillsammans eller enskilt beroende på hur mycket tid ni har att använda. Utför aktiviteterna på en utfärd, då lär sig äventyrsscouterna om trädslagen i sin rätta miljö.