Tips 2

Gå till ett högt ställe, eller till ett ställe där ni annars har bra utsikt över omgivningen. Välj platser som också finns märkta på kartan. Uppskatta avståndet till platserna och mät sedan det på kartan. Tävla om vem som gissar närmast det rätta svaret.