Tips 2

Loggboken är scoutskeppens dagbok. Den är också ett officiellt dokument som man kan använda som bevismaterial för att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Genom att föra loggbok måste man fästa uppmärksamhet vid många sådana saker som man kanske annars inte skulle tänka på. Genom att föra loggbok får man mer ut av båtutfärden. Det finns många sätta att skriva loggbok. Det viktigaste är att skriva loggboken sakligt, regelbundet och enhetligt. Bara då ger loggboken både nytta och nöje. Bekanta er med hur man brukar göra i er kår.