Tips 2

Eldpåsens uppgift är att försäkra att elden tänds även då det regnar eller blåser. Påsen görs av t.ex. läder. I påsen läggs ett tillräckligt antal tändstickor och de hålls vattenskyddade. Ett bra skydd är ett tomt filmrullefodral. Kom ihåg att lägga med skrapytan från tändsticksasken. I påsen läggs också ett ljus, näver, kåda, små stickor, patrullens egna knep och ett några tändbitar.