Tips 2

. Uppsättningsfel Sätt upp olika bivacker med ditt lag. Be äventyrsscouterna att göra någonting annat en stund och gör själv olika fel i uppsättningen av bivackerna: gör tältlinorna lösa, lägg kaminen direkt på marken, gör lägerelden för långt bort från vindskyddet, gör så att tältets tak hänger, byt ut en tältknop mot någon lös knop, byt till för korta tältpinnar osv. Ta äventyrsscouterna tillbaka och få dem att hitta felen på samma sätt som i Kim spelet. Gå till sist igenom felen tillsammans och fixa dem. Fundera på nackdelarna med olika uppsättningsfel då man ska övernatta i en bivack.