Tips 2

Sjukdomsattacker kan vara till exempel ett epilepsianfall, hypoglykemi eller en hjärtattack. Kontrollera alltid om patienten har t.ex. ett hjärtpatient-, diabetes- eller epilepsiarmband. Diabetes – Hur känns det då blodsockret sjunker för lågt? – Hur kan man hjälpa i sådana situationer? – Känns högt blodsocker annorlunda? – Hur mäts blodsockret? – När behövs en vuxens hjälp? – Ibland har diabetiker en glukagonspruta för hypoglykemi, som åtminstone barnens ledare borde kunna använda. Symptom på hypoglykemi är trötthet, orkeslöshet, huvudvärk, kallsvettig hud och möjlig förvirring eller medvetslöshet. Om patienten är vid medvetande, ge honom något sockerhaltigt. Man får inte lägga något i en medvetslös persons mun! Om symptomen inte avtar inom en kvart fast man gett något sockerhaltigt att äta ska patienten föras till vård. Astma – Vad orsakar andningssvårigheter? – Hur känns en astmaattack? – I vilken ställning är det bäst att vara under en attack? (Halv-sittande hjälparen lugnar kamraten). – Hur används medicinen? (Lär er hur barnets doserare fungerar och se till att doseraren alltid är med!) – När behöver man en vuxens hjälp? Astmapatienter har ofta två sorters mediciner. En är en s.k. behandlande medicin och den andra är en medicin för attacker. Red ut på förhand vilken medicin som är attackmedicinen och se till att patienten alltid har den med sig i fickan. Astmamediciner är färgkodade så att de mediciner som öppnar luftvägarna är märkta med blå eller grön färg. Vid en attack ska patienten sitta i framåtlutande ställning, lugna ner honom och ge attackmedicinen. Var själv lugn. Om medicinen inte hjälper ska patienten till sjukhus. Allergier – Skriv upp symptom på allas allergier – Hurudana begränsningar ger denna lista på utfärdens meny? – Hurudana symptom har allvarliga allergireaktioner? – Repetera vad en epi-pen är och hur man använder den om någon har en sådan. Epilepsi Vid epilepsi är det frågan om störningar i hjärnans elektriska aktivitet. Det finns många olika sorters epilepsi. Diskutera hur ett epilepsianfall ser ut hos ifrågavarande barn och hur man känner igen det och vad man ska göra. Behövs ambulans? Epilepsianfall går ofta över på ett par minuter. Vid ett stort anfall är vanliga symptomen medvetslöshet, att hela kroppen styvnar, ryckningar och kramper, blek eller blåaktig hud och att det rinner fradga ur patientens mun. Se till att patienten inte slår sig. Skydda speciellt patientens huvud. När anfallet är över läggs patienten i framstupa sidoläge och man låter honom vila ifred. Om anfallet räcker länge, ring nödnumret. Om epilepsi kan man läsa mer om på terveykirjasto.fi-sidan (på finska) eller på Epilepsialiittos hemsida.