Tips 2

. Spindelorientering Det finns en startpunkt i terrängen och om man ser åt alla väderstreck finns det en kontroll på samma avstånd från startpunkten.
. Tipsorientering Man orienterar i känd terräng eller i närområdet med hjälp av tips. Vid varje kontroll finns ett tips som leder till nästa kontroll.
. Punktorientering Man går länge en utmärkt rutt med en karta. Det finns kontroller längs med rutten som är utmärkta på kartan med penna eller med knappnåls hål.
. 3D karta Man bekantar sig med t.ex. närområdet kring kårlokalen noggrant och man bygger en tredimensionell karta på en styroxskiva. Höjdskillnader, ytstrukturer, byggnader, träd, osv. formas av pappersmassa, papper, kartong eller av naturmaterial.