Tips 2

Ett besök på observatoriet kan göras som en gemensam utfärd för hela åldersgruppen.