Tips 2

Om ni samarbetar med någon utländsk kår, kan ni bekanta er med dess hemland. Detta kan man göra före ett gemensamt sommarläger. Skicka en hälsning eller en liten present eller ett foto av ert lag.
. Även distriktets samarbetsprojekt är ett bra val. På www.scout.fi kan du läsa om FiSSc:s eventuella samarbetsprojekt.
. Välj någon av stadens/kommunens vänorter och bekanta er med den.