Tips 2

Det här passet kan förverkligas alldeles i början av kursen. Kurspatrullerna får lappar med aktiviteter och händelser som hör ihop med de åldersgrupper som explorerscouterna kommer att leda. Patrullernas uppgift är att göra upp en lista på hurdan utbildning och hurdant stöd de behöver för att klara av att handskas med situationen på lappen på bästa möjliga sätt. De olika patrullernas listor samlas in och man kan återkomma till listorna till exempel då man samlar in respons på kursen. Tänk på att kursdeltagarna inte nödvändigtvis känner varandra så bra i början av kursen, och kurspatrullerna har ännu inte hunnit formas speciellt mycket. Ett grupparbete som bygger på diskussion kan därför kräva att en utbildare deltar.Ordna ”samarbetsförhandlingar” mellan kursdeltagarna och utbildarna.Utbildarna är ”arbetsgivare” och deltagarna ”arbetstagare”. Utbildarna presenterar en lång lista med krav, uppgifter och skyldigheter för explorerscouterna. Listan innehåller både riktiga och överdrivna saker, till exempel ansvar som hör till en äldre ledare. Explorerscouterna gör en egen lång lista med krav på sina egna rättigheter. Listan innehåller både riktiga och påhittade rättigheter, t.ex. tillåtelse att ordna fest på kårlokalen. Genom diskussion ska explorerscouterna och utbildarna komma överens om vad som är en lämplig och balanserad mängd rättigheter och skyldigheter.Explorerscouten fyller i en handslagsblankett för sitt ledaruppdrag tillsammans med sin lots eller en äldre gruppledare. I handslaget listas explorerscoutens rättigheter och skyldigheter i anknytning till uppdraget.Explorerscouten fyller i en handslagsblankett för sin explorerscouttid tillsammans med sin lots. I handslaget listas explorerscoutens rättigheter och skyldigheter som explorerscout.