Tips 2

Ifall scouternas egen utrustning används till övningen bör ni se till att alla har tillräckligt med torra kläder med sig. Det är viktigt att vara försiktig då man torkar utrustning så att man inte förstör materialet.