Tips 2

Utbildarna tar med sig lekböcker eller lektips från scouttidningar. Pröva på en ny lek varje gång ni leker. Lekarna kan gärna samlas i ett materialpaket som delas ut till alla kursdeltagare.