Tips 2

Betydelsen av att behärska tidsanvändning: Fundera tillsammans på varför det som ledare är viktigt att ha koll på tidsanvändningen. Sammanställ en lista över de aspekter som explorerscouterna lyfter fram. Dela ut listan till alla på kursen.Fördelar med att ha koll på sin tidsanvändning är till exempel att det:blir möjligt att syssla med kvalitativ och mångsidig verksamhetminskar stressenblir lättare att planera framtidenblir möjligt att planera sin verksamhet också på lång siktökar självförtroendet hos dig som ledareminskar mängden störande element under mötena eftersom verksamheten är planerad på förhand