Tips 2

Dela ut en lista på alla pauser som finns i spejarprogrammet åt explorerscouterna. De får sedan välja en paus de gärna skulle hålla och en paus de inte skulle vilja hålla. Explorerscouterna presenterar och motiverar sina val och diskuterar sedan valen tillsammans. Fundera över svårare/besvärligare pauser tillsammans och planera hur de kunde förverkligas.