Tips 2

Säkerhetsföreskriftspel (jfr. flaggleken): Utbildarna har skrivit påståenden som har att göra med säkerhetsföreskrifterna på olika papper (beroende på antalet deltagare ca 15-20 st) och spritt ut dem i terrängen innan leken börjar. Påståendena är rätt eller fel (t.ex. rätt: Scoutförsäkringen gäller bara om medlemsavgiften till FS är betald eller fel: På en patrullutflykt räcker det om bara den egna patrulledaren är med). Dessutom markerar utbildarna två bon i var sin ända av området (med band i olika färg). Kursen delas in i två lag och deltagarna knyter band i sitt lags färg kring armen (alltså i samma färg som vid det egna lagets bo).Regler:Meningen med spelet är att samla in så många av de gömda lapparna som möjligt. Man får bara ta en lapp åt gången och föra den till boet. Lappar får inte tas ur det andra lagets bo. För varje lapp som förts till boet får laget ett poäng i slutet av spelet. Man får också poäng om man lyckas stjäla en motståndares armbindel. Banden måste sparas i boet för att laget ska få poäng för dem. Spelaren som förlorar sitt band faller ut ur spelet och väntar på att leken ska ta slut på en på förhand utsedd plats. Om spelaren har en lapp med sig då bandet stjäls, förlorar hen också lappen till motståndarlaget.Utbildaren fungerar som lekledare. När ungefär alla lappar är hittade avslutas spelet. Det lönar sig att avsluta spelet medan det ännu är roligt. En lämplig längd för spelet är ca 15-30 min. Båda lagen samlar ihop banden och lapparna de fått tag på och sedan kan man till exempel gå in och fortsätta där. Nu räknas de hittills samlade poängen ihop t.ex. på en tavla och lagen ges 5-10 min för att bekanta sig med lapparna de hittat och fundera på om påståendena är rätt eller fel. Påståendena gås igenom tillsammans ett åt gången.En representant för laget sätter upp lapparna under rubrikerna RÄTT eller FEL och motiverar varför. Efter detta får motståndarlaget säga om de håller med eller inte. Ifall lappen är rätt placerad får laget ett poäng. En felplacerad lapp ger minuspoäng. Till slut räknas poängen ihop och en vinnare utses.