Tips 2

Repetera de personliga måtten från nivå 1. Patrullmedlemmarna gissar hur lång väg det är från deras hem till skolan, till kårlokalen eller till ett annat ställe dit de ofta tar sig. Kontrollera avstånden med hjälp av ortens karta och se vem som gissat närmast. Uppskatta med hjälp av kartan hurudana avstånd patrullmedlemmarna kan röra sig till fots eller med cykel. Uppskatta sträckan som patrullen har gått under en utfärd.