Tips 2

Det är ypperligt att röra sig med cykel på hajk. I samband med aktiviteten kan ni också öva på underhåll av cykeln. Åtminstone följande saker hör till cykelns underhåll: rengör cykeln med tandborste och trasa, olja kedjan och alla lagren, spänn alla muttrar, reglera bromsarna, kontrollera alla reflexer och övriga säkerhetsanordningar.