Tips 2

Ni kan tävla genom att ro eller paddla genom en bana med svängar, vändningar, riktningsbyten, sträckor där man ska röra sig så rakt som möjligt och så vidare. Hur lyckas uppgiften ifall roddaren/paddlaren inte ser utan endast måste följa direktiv från någon som står på stranden?