Tips 2

Olika knopar har olika egenskaper. Då man övar knoparna ska situationen göras så levande som möjligt: Patrullen är ute och tävlar i att dra en stock. Repet fästs med en timmerstek som håller då stocken dras i längdriktning. Man fäster ett rep vid ankarringen och kastar loss ankaret. Knopen måste hålla under våta och slemmiga förhållanden.